Michael Jebsen Fonden

Michael Jebsen Fonden

Den 29. december 1975 oprettede Michael Jebsen (1911 – 2000) fonden ved navn
Michael Jebsen Fonden.

Fonden er opkaldt efter skibsreder Michael Jebsen (1835 – 1899), der grundlagde
Rhederi M. Jebsen A/S.

Fondens hovedformål er at bevare ejendommen Haus Lensnack samt ejendommen
Skibbrogade 17 i Aabenraa.

Haus Lensnack blev opført i 1909 af skibsreder Jacob Jebsen (1870 – 1941) som
feriebolig, og ejendommen Skibbrogade 17 har været bolig for tidligere
generationer af Jebsen familien samt hovedkontor for Jebsen familiens
rederiaktiviteter.

Fondens sekundære formål er at yde donationer i form af gaver, legater, stipendier,
understøttelse eller udlån til enkeltpersoner eller institutioner, således at
bestyrelsen skal give fortrin til descendensen efter stifterens bedsteforældre
Michael Jebsen, født den 27.9.1835, og dennes ægtefælle Clara Jebsen, født
Offersen.

Der henvises til reglerne i fondens fundats.
Fonden uddeler årligt et samlet beløb på mellem kr. 100.000 og kr. 400.000.
Eventuelle ansøgninger sendes skriftligt til fonden. Se venligst under
kontaktoplysninger.